China Guardian Auctions Co.Ltd. >> 2008 Autumn Auctions >> Rare Books and Manuscripts
Total 166 lots , Lots 2601-2766 , Sold 83 Lots , Sold Total:RMB 12,604,480 , Rate:%
Sort By   Pages: [ 9 ] next
Lot Name Estimate Price
*2601  Written by LIANG QI XUN etc. LIANG QI XUN DENG SHU ZHA RMB 6,000-8,000 RMB 11,200
*2602  Written by WU XI QI etc. WU XI QI DENG SHU ZHA RMB 7,000-10,000 RMB 24,640
*2603  Written by WANG TAO etc. WANG TAO DENG SHU ZHA RMB 10,000-12,000 RMB 22,400
2604  Written by LV SI MIAN etc. LV SI MIAN, HUANG KAN DENG SHU ZHA RMB 6,000-8,000 RMB 13,440
*2605  Written by SUN XING YAN etc. SUN XING YAN DENG SHU FA RMB 10,000-12,000 RMB 15,680
2606  Written by YU PING BO etc. YU PING BO DENG SHU ZHA RMB 6,000-8,000 RMB 8,960
*2607  Written by PAN ZU YIN etc. QING JI MING XIAN SHOU ZHA RMB 25,000-28,000 RMB 100,800
*2608  Written by YE CHANG CHI etc. MING REN SHOU ZHA HUI CUN RMB 18,000-20,000 RMB 42,560
*2609  Written by ZENG JI ZE etc. QING DAI MING REN SHU ZHA RMB 8,000-10,000 RMB 8,960
*2610  Written by LV HUANG LV YUE CANG ZHI YAO CHUN MU SHOU ZHA RMB 15,000-18,000 --
*2611  Written by ZHANG YU ZHAO ZHANG YU ZHAO SHU ZHA RMB 7,000-9,000 --
2612  Written by YANG DU YANG DU SHU FA SHAN MIAN RMB 5,000-8,000 RMB 16,800
2613  Written by XU ZHI MO XU ZHI MO BIAN JIAN FENG RMB 8,000-10,000 RMB 21,280
*2614  Written by XU KE etc. MENG HUAN PAO YING RMB 6,000-8,000 RMB 8,960
*2615  Written by WANG BO XIN WANG BO XIN SHU ZHA RMB 5,000-8,000 RMB 5,600
2616  Written by LI FANG YUAN etc. TIAN YA FANG CAO RMB 18,000-20,000 RMB 20,160
2617  XING ZHOU YU YAN RMB 12,000-15,000 RMB 15,680
2618  Written by GAO CHUI WAN GAO CHUI WAN SHU ZHA RMB 18,000-20,000 RMB 21,280
*2619  GUANG XUAN JIAN QIN PENG SHU ZHA RMB 15,000-18,000 --
*2620  ZHENG JI SHI ZHI TANG SHU ZHA RMB 4,000-6,000 RMB 6,720
    Pages: [ 9 ] next