Jo‘s Auction HK Co.,Ltd. >> Jo’s Auction Autumn Auction of Art Works 2020 >> Lie Dao Shi Zhen
Total 181 lots , Lots 0001-0181
Sort By   Pages: [ 9 ] next
Lot Name Estimate Price
0001 NAN HUAIJIN Calligraphy in Running Script JPY 200,000-800,000 --
0002 YU YOUREN Calligraphy in Running Script JPY 200,000-600,000 --
0003 QI GONG Calligraphy in Running Script JPY 300,000-600,000 --
0004 QI GONG Calligraphy in Running Script JPY 300,000-800,000 --
0005 LIN SANZHI Calligraphy in Cursive Script JPY 300,000-500,000 --
0007 SONG DI Mount Fuji JPY 30,000-80,000 --
0008 SONG DI Landscape JPY 30,000-80,000 --
0009 OU HAONAIN Bamboo and Tiger JPY 30,000-80,000 --
0010 QI LIANGYI Squirrel JPY 80,000-120,000 --
0011 JIN MENGSHI Roosters JPY 30,000-50,000 --
0012 HU XIGUI Beauty beside the Willow Window JPY 30,000-50,000 --
0013 XIONG SONGQUAN Wolves JPY 100,000-200,000 --
0015 WANG YACHEN Fishes JPY 50,000-80,000 --
0016 QU LIZHUANG Lion JPY 50,000-100,000 --
0017 BAI XUESHI Landscape JPY 200,000-600,000 --
0018 LIU BINGSEN Calligraphy in Clerical Script JPY 50,000-100,000 --
0019 YE QIANYU Lady JPY 50,000-100,000 --
0020 WU YONGLIANG Figure JPY 30,000-50,000 --
0021 WANG XUEZHONG Carps JPY 30,000-50,000 --
0022 ZHANG GUIMING Portrait of Zhong Kui JPY 100,000-200,000 --
    Pages: [ 9 ] next