Firms say out :
Code Auction Category Dates & Venues
BJBL20180601 Beijing Poly 2018 Spring Auction Beijing 2018-06-18
DYXP20180601 Duo Yun Xuan 2018 Spring Auction Shanghai 2018-06-25
SHJP20180601 Shanghai Jiahe 2018 Spring Auction Shanghai 2018-06-25
SHJH20180601 Shanghai Jinghua 2018 Spring Auction Shang Hai 2018-06-26
SHHS20180601 Shanghai Hosane 2018 Spring Auction Shanghai 2018-06-27
BJHH20180601 Beijing Hanhai 2018 Spring Auction Beijing 2018-06-29
BMPM20180701 Bomei International 2018 Spring Auction Xia Men 2018-07-02
GDCZ20180701 Guangdong Chongzheng 2018 Spring Auction Guangzhou 2018-07-04
ZJJC20180701 Zhe Jiang Juncheng 2018 Sring Auction Hangzhou 2018-07-09
BLXM20180701 Poly Xiamen 2018 Sring Auction Xiamen 2018-07-15