City Time Place Exhibition Title  
Jiangsu-Nanjing 2010-10-28~2010-11-25 Jiangsu Province Art ... AND Writers - 2010 First Nanjing Biennale E... Passed
Jiangsu-Nanjing 2008-09-11~2008-09-26 Nan Jing Qinghe Curr... "Deep Pond and Float Chamber" Group Exhibiti... Passed
Jiangsu-Suzhou 2008-07-22~2008-08-31 Suzhou Museum Special Exhibition of Lu Feng-zi's Art Works Passed
Jiangsu-Suzhou 2008-03-08~2008-05-08 Suzhou Museum A Special Exhibition of Pan Yu-liang's Work ... Passed
Jiangsu-Nanjing 2007-08-24~2007-08-26 Nan Jing Art Museum Between Light and Colour 2007 Nanjing--Mei L... Passed
首页 1 尾页 共1页5条